Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 ) (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I SPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach w przy ulicy Kościuszki 55/2, 40-047 Katowice wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000722475, posiadająca NIP 6342923550 oraz REGON 36946190400000, adres email: sklep@cezis.pl;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 3. Udzielenie odpowiedzi przez CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I SPORTŤ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na zadane w formularzu kontaktowym pytanie;
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 1. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

imię, nazwisko, adres e-mail,

 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez:
 2. CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I SPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz osoby upoważnione przez CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I SPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do przetwarzania danych osobowych,
 3. Podmiot świadczący usługi Hostingu WWW;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia przez CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I SPORTU SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ kwestii zawartych w pytaniach zadanych za pomocą formularza kontaktowego.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie;
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
VOD